Chi & Chakra's

Chi & Chakra's

 

De informatie op deze pagina is in samenhang met deze holistische massages zeer relevant, want levensenergie (Chi) vormt mede de basis van al het leven en een goede gezondheid.

Chi - Levensenergie (Ki, Qi, Orgon, Prana, Universele Energie)

Opname van universele energie door onze chakra's

In onze wereld is er vaste energie (materie) maar ook subtiele energie; die laatste kunnen we met onze zintuigen niet waarnemen. Deze kosmische levensenergie wordt door onze chakra's opgenomen en voorzien ons van levenskracht en levens- vreugde. Die chakra's kan je omschrijven als draaiende kolken die met een enorm hoge snelheid bewegen, waardoor er vervorming optreedt. Deze vervormingen maken het mogelijk om deze subtiele energie op te nemen.

Chakra's (Energieknooppunten, Wielen)

Verkeren onze chakra's in een goed evenwicht nemen zij de noodzakelijke levensenergie op.

De (zeven) hoofdchakra's of energie-knooppunten zijn met en door elkaar verbonden met een niet fysiek kanaal dat in een rechte verticale lijn door het midden van ons lichaam loopt.

Behalve de hoofdchakra's op de centrale as zijn er elders in ons lichaam, weg van de centrale as, nog vele kleinere chakra’s die, net als de hoofdchakra's, hun functie vervullen en verschillende lichaamsdelen bereiken.

Chakra's zijn ook de verbinding tussen onze fysieke lichaamsdelen en de organen

Dit zijn de fysieke bouwstenen van ons lichaam: atomen vormen moleculen, moleculen vormen cellen, cellen vormen lichaamsdelen en organen.

Een orgaan zal niet goed functioneren als haar cellen niet goed meer werken, omdat op hun beurt de moleculen en de atomen het niet meer goed doen.

Als een orgaan haar rol niet meer naar behoren kan vervullen, heeft dat een impact op het goed functioneren van een of meerdere chakra's. Zo ook omgekeerd: slecht functionerende chakra's hebben een grote impact op de werking van onze organen.

Chakra's zijn ook de verbinding tussen meerdere bewustzijnsniveaus.

Chakra’s nemen niet alleen energie op. Het zijn ook transformatoren die, als ze in evenwicht zijn, de kosmische energie correct van een hogere naar een lagere bewustzijnsfrequentie kunnen omzetten; maar ook omgekeerd zetten ze kosmische energie om vanuit een lager naar een hoger bewustzijnsgebied .

Via de chakra’s heeft de fysieke mens dus ook toegang tot zijn hogere geestelijke gebieden.

Het energetische, fysieke en geestelijke lichaam zijn dus onlosmakelijk en onafscheidelijk met elkaar verbonden.

Yin-Yang en Tao

Hierboven schreef ik al dat de zeven hoofdchakra's zijn verbonden met een niet fysiek kanaal dat in een rechte verticale lijn door het midden van het lichaam loopt. Twee andere kanalen die de yin- en yangenergie controleren, kronkelen zich in een achtvormig patroon om de chakra’s heen en lopen parallel aan dit kanaal.

Het universum is alles wat er is en niet is, en dat wordt de Tao (of Dao) genoemd. De Tao manifesteert zich in twee tegengestelde waarden: yin en yang. Dit zijn geen absolute polen, zoals bv. goed en kwaad; beide waarden bestaan slechts in relatie tot elkaar.

Verspreiding van de opgenomen Chi via de meridianen

Verkeren onze chakra's in een goed evenwicht nemen zij de noodzakelijke levensenergie in voldoende mate op en verspreiden ze die via de meridianen en het bloed door het lichaam.

Elke chakra staat in verbinding met een endocriene klier en een belangrijk zenuw-knooppunt. Na de energieopname zenden de chakra's de opgenomen energie via specifieke, met elkaar verbonden energiebanen (de meridianen) naar het zenuwstelsel en de endocriene klieren, en daarna naar het bloed, om het lichaam te voeden.

De meridianen zorgen er dus voor dat de via onze chakra's opgenomen energie door het lichaam circuleert. Interessant voor de massages is het feit dat ze grotendeels net onder de huid lopen! Vandaar het grote nut van diepe weefselmassage en acupressuur op de energielijnen.

Aura en haar invloed

Wat is aura?

Op dezelfde manier als een radiator warmtestraling afgeeft hebben de interne energiestromingen in ons lichaam ook een uitstraling.

Hoe ontstaat aura?

Chakra’s zijn centra waardoor energie niet alleen naar binnen maar ook naar buiten stroomt. Chakra's nemen niet alleen energie op; ze hebben ook een uitstaling die tot ver buiten ons lichaam kan reiken. Dit is ons aura.

Hoe sterk straalt onze aura uit?

Elke aura heeft haar eigen specifieke uitstraling en is, net als elke chakra, sterk gelaagd.

Onze fysieke en mentale gesteldheid bepaalt of we veel of weinig aura uitstralen.

Hoe gedragen aura's zich in contact met ander bewustzijn?

In contact met andere mensen werken alle aura's met en door elkaar. Vandaar dat we ook negatieve energie van andere mensen rondom ons heen kunnen opnemen.

Energetisch Onevenwichte

De oorsprong van storingen.

Er zijn in onze immer veranderende omgeving vele redenen waarom ernstige storingen kunnen optreden. Hezelfde geldt voor ons immer veranderende lichaam.

Energie kan via onze chakra's naar binnen en naar buiten stromen; positieve maar ook negatieve energie.

Als ernstige storingen via ons natuurlijk afweersysteem niet tijdig weggewerkt kunnen worden, kan dat leiden tot fysieke en psychische klachten, en uiteindelijk ook tot een blokkade.

Een blokkade kan op één of meerdere meridianen of op één of meerdere van onze hoofd- of kleinere chakra's gebeuren. Omdat ons energetische lichaam onlosmakelijk en onafscheidelijk met ons fysieke en geestelijke lichaam verbonden is, kan een blokkade zich ook fysiek en/of psychisch manifesteren.

Secundaire stroringen en blokkades, die een gevolg zijn van de primaire.

Of we dat nu bewust willen of niet: ons lichaam zal bij een blokkade (onbewust) optimaal blijven functioneren. Het zal altijd naar oplossingen en compenserende evenwichten rond omheen de blokkade(s) zoeken, - en die ook vinden -, waardoor ook andere delen van het lichaam onder druk kunnen komen te staan.

Evenwicht herstellen

De Preventieve Massage ...

... beoogt om eventuele storingen tijdig weg te werken zodat na de massage het natuurlijke afweersysteem opnieuw optimaal kan overnemen.

De Therapeutische Massage ...

... beoogt om ernstige storingen en alle mogelijke energetische en lichamelijke manifestaties van een blokkade op een holistische wijze te lokaliseren en te behandelen, zodat na de massage het natuurlijke afweersysteem opnieuw kan overnemen, en bloed & energie opnieuw vrij kunnen stromen.

www.massageweb.be

Healing & Relaxation

Massage

 

Je bent hier:

(Gedetailleerde Info)

Copyright © All Rights Reserved